tłumaczenia ustne

Wykonuję tłumaczenia konsekutywne oraz szeptane (tzw. „szeptankę”), biorąc udział w spotkaniach biznesowych, targach, negocjacjach, prezentacjach, szkoleniach, audytach, jak również w pracach instalacyjnych nowych maszyn i urządzeń, zarówno w Polsce jak i we Włoszech.

Jako tłumacz przysięgły (zaświadczenie nr DO-V-0191-265-09) uczestniczę w czynnościach notarialnych, a także występuję jako biegły w postępowaniach sądowych oraz innych czynnościach prowadzonych przez Policję i Prokuraturę.

Współpraca ze stałymi klientami przewiduje też asystę w prowadzeniu codziennych prac biurowych, polegających m.in. na tłumaczeniu rozmów telefonicznych lub innych form komunikacji na odległość.

Informacje dodatkowe:

Tłumaczenia słowa żywego rozliczane są w 3h blokach, przy czym – jeśli miejsce wykonania usługi znajduje się poza Warszawą – koszt dojazdu oraz czasu przeznaczonego na dojazd pokrywa Zleceniodawca.

W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnych warunków zlecenia.

Wycena usługi jest bezpłatna.

Za wykonane usługi wystawiam faktury VAT.