język włoski dla firm

Język włoski dla firm to program nauki języka włoskiego skierowany głównie do pracowników firm z włoskim kapitałem działających na polskim rynku oraz firm polskich stale współpracujących z włoskojęzycznymi kontrahentami.

Wszystkie zajęcia prowadzone są wg. autorskiego programu polegającego na zachowaniu niezbędnej równowagi pomiędzy językiem pisanym i mówionym (ćwiczeniami pisemnymi i ustnymi), a dynamiczny sposób prowadzenia zajęć wymusza na każdym uczestniku aktywny udział w zajęciach.

W mojej pracy wykorzystuję materiały dydaktyczne dostępne na rynku, a także materiały własne, dostosowując je do Państwa indywidualnych potrzeb.

Program nauczania podzielony jest na kilka etapów. W pierwszym z nich koncentrujemy się na przekazaniu gruntownych podstaw języka, by następnie poszerzać zdobytą już wiedzę i umiejętności o słownictwo wymagane w branży, w której porusza się Państwa firma. Jest to także moment, gdy do programu nauczania mogą zostać włączone – na Państwa wyraźne życzenie – materiały będące przedmiotem Państwa codziennej pracy, tj. korespondencja mailowa, oferty, dokumentacja produkcyjna, techniczna, księgowa itp.

Ponieważ większość zajęć jest wysoko spersonalizowana, tempo pracy zawsze dostosowane jest do indywidualnych możliwości uczestników. Moim zadaniem jest wsłuchać się w Państwa potrzeby, a Państwa – poświęcenie mi swojego czasu.

Pracujemy w niewielkich grupach maksymalnie do 8 osób.

Zalecana częstotliwość zajęć: dwa razy w tygodniu, w blokach trwających jedną (45 min) lub dwie godziny lekcyjne (1,5 h).

Od 2016 roku wszystkie nasze zajęcia prowadzone są także w systemie on-line.