język polski po włosku

Potrzeba włączenia do oferty kursów języka polskiego dla klientów włoskojęzycznych zrodziła się wiele lat temu z kontaktów z włoskimi firmami działającymi na terenie Polski, prowadzonymi przez włoskich menadżerów, którzy zachwyceni żurkiem i pierogami, równocześnie wyrażali niemoc wobec naszych polskich głosek i odmian przez przypadki.

Dzięki możliwości prowadzenia zajęć w języku włoskim (a nie w języku angielskim, jak to zazwyczaj dzieje się w przypadku kursów języka polskiego dla obcokrajowców), a także dzięki indywidualnemu podejściu oraz specjalnie opracowanemu programowi nauczania, kursy te szybko stały się odpowiedzią na problemy włoskojęzycznych klientów w odnalezieniu się w naszym świecie całym „po polsku”.

Kluczowym elementem procesu nauczania, głównie dla osób posiadających wykształcenie humanistyczne, jest nawiązywanie do łaciny, z jej deklinacjami, końcówkami oraz rodzajem nijakim, które – choć obecne w języku polskim – są kompletnym abstraktem dla osób włoskojęzycznych.

Ułatwia to – przynajmniej częściowo – naukę gramatyki, a moja osobista znajomość języka włoskiego pozwala na trafne oddawanie znaczenia polskich słów i związków frazeologicznych, nie zapominając o pułapkach językowych wynikających z różnic kulturowych.

W związku ze specyfiką języka polskiego, zajęcia odbywają się w małych grupach, maksymalnie do 3 osób lub indywidualnie.

Zalecana częstotliwość zajęć: dwa razy w tygodniu, każde spotkanie po 1h.

Od 2016 roku wszystkie zajęcia prowadzone są także w systemie on-line.